Loading...
Banner website
Tra cứu
Tìm theo số hiệu
Tìm theo loại văn bản
Tìm theo cơ quan ban hành
Ngày tháng ban hành
Tìm theo nội dung
Tên văn bản Thời gian bắt đầu Cơ quan ban hành Xem chi tiết
109/2018/NÐ-CP 29/08/2018 Chính phủ Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ
76/2018/NÐ-CP 15/05/2018 Chính Phủ Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
99/2017/NÐ-CP 18/08/2017 Chính phủ Nghị định số 99/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
95/2017/NÐ-CP 16/08/2017 Chính phủ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
74/2017/NÐ-CP 20/06/2017 Chính phủ Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ Quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
60/2017/NÐ-CP 15/05/2017 Chính phủ Nghị định số 60/2017/NĐ-CP ngày 15/5/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
43/2017/NÐ-CP 14/04/2017 Chính phủ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
27/2017/NÐ-CP 15/03/2017 Chính phủ Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ
54/2016/NÐ-CP 14/06/2016 Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học công nghệ công lập
16/2015/NÐ-CP 14/02/2015 Chính phủ Giới thiệu tóm tắt Nghị định số 16/2015/NĐ-CP
S? 04/2015/NÐ-CP 09/01/2015 Chính phủ
95/2014/NÐ-CP 17/10/2014 Chính Phủ Nghị định Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
95/2014/NÐ-CP 17/10/2014 Chính phủ Giới thiệu tóm tắt Nghị định số 95/2014/NĐ-CP
83/2014/NÐ-CP 03/09/2014 Chính phủ Nghị định về kinh doanh xăng dầu
78/2014/NÐ-CP 30/07/2014 Chính Phủ Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
40/2014/NÐ-CP 12/05/2014 Chính Phủ Nghị định Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
11/2014/NÐ-CP 18/02/2014 Chính Phủ Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
08/2014/NÐ-CP 27/01/2014 Chính Phủ Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
107/2013/NÐ-CP 20/09/2013 Chính Phủ Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
99/2013/NÐ-CP 29/08/2013 Chính Phủ Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
17/CT-TTg 09/08/2013 Thủ tướng Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp
80/2013/NÐ-CP 19/07/2013 Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
64/2013/NÐ-CP 27/06/2013 Chính Phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
46/NQ-CP 29/03/2013 Chính Phủ Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
20/2013/NÐ-CP 26/02/2013 Chính Phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
86/2012/NÐ-CP 19/10/2012 Chính Phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường
13/2012/NÐ-CP 02/03/2012 Chính Phủ Nghị định ban hành Điều lệ Sáng kiến
103/2011/NÐ-CP 15/11/2011 Chính Phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
43/2011/NÐ-CP 13/06/2011 Chính Phủ Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
845/CT-TTg 02/06/2011 Thủ tướng Chỉ thị về việc tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp
122/2010/NÐ-CP 31/12/2010 Chính Phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
119/2010/NÐ-CP 30/12/2010 Chính Phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
97/2010/NÐ-CP 21/09/2010 Chính Phủ Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
96/2010/NÐ-CP 20/09/2010 Chính phủ Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
96/2010/NÐ-CP 20/09/2010 Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
80/2010/NÐ-CP 14/07/2010 Chính Phủ Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
70/2010/NÐ-CP 22/06/2010 Chính Phủ Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về Nhà máy điện hạt nhân
42/2010/NÐ-CP 15/04/2010 Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
07/2010/NÐ-CP 25/01/2010 Chính Phủ Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử
107/2009/NÐ-CP 26/11/2009 Chính phủ Nghị định về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
 
 
1
2
1
2
1
2
1
2
Ảnh hội nghị
Ảnh hội nghị
Thăm quan mô hình VietGap
Tập huấn VietGap
Cây tứ quý
Cây tứ quý
Ảnh lưu niệm ngày 18 tháng 5
Kỷ niệm ngày 18 - 5
1
2
1
2
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và công nghệ
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 6.089.967

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT