Loading...
Banner website
Tra cứu
Tìm theo số hiệu
Tìm theo loại văn bản
Tìm theo cơ quan ban hành
Ngày tháng ban hành
Tìm theo nội dung
Tên văn bản Thời gian bắt đầu Cơ quan ban hành Xem chi tiết
1493/UBND-NC 15/06/2018 UBND tỉnh Sơn La Tiếp tục thực hiện một số giải pháp để tiếp tục nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh
313/BC-UBND 13/06/2018 UBND tỉnh Sơn La Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
479 /KH-KHCN 07/06/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của BBT Trung ương về giám sát của MTTQ VN, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
109/BC-KHCN 04/06/2018 Sở KH&CN Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2018
108/BC-KHCN 01/06/2018 Sở KH&CN Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý II năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2018
105/BC-KHCN 29/05/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Báo cáo kết quả thực hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) quý II năm 2018
59/QÐ-KHCN 29/05/2018 Sở KH&CN Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở KH&CN tỉnh Sơn La
427/TB-KHCN 23/05/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thông báo số 427/TB-KHCN ngày 23/05/2018 Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt 1 năm 2018 của Sở KH&CN
55/QÐ-KHCN 23/05/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định số 55/QĐ-KHCN ngày 23/05/2018 về việc thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 của Sở KH&CN
43/TÐC-TCCL 15/05/2018 Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La Về việc thay đổi cán bộ tham gia đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2018
1051/QÐ-UBND 09/05/2018 UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 9 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
356/KHCN-VP 24/04/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Công văn số 356/KHCN-VP về việc tham gia thực hiện nâng cao chỉ số năng lực canh tranh (PCI) của tỉnh
1015/UBND-NC 02/04/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Công văn Về việc giải trình, bổ sung tài liệu kiểm chứng kết quả đánh giá xác định chỉ số CCHC của tỉnh năm 2017 TRƯƠC S04.4.2018
256/KHCN-VP 28/03/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Công văn số 256/KHCN-VP về việc cung cấp thông tin cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở KH&CN Sơn La
428/SNV-CCHC 27/03/2018 Sở Nội Vụ tỉnh Sơn La Công văn đề nghị tham gia dự thảo Chỉ số CCHC cấp sở, huyện
420/SNV-CCHC 23/03/2018 Sở Nội Vụ tỉnh Sơn La Công văn tham gia ý kiến dự thảo QĐ thành lập Đoàn kiểm tra CCHC 2018
164-KH/ÐB 12/03/2018 Đảng bộ Sở KH&CN Kế hoạch số 164-KH/ĐB thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018
05/03/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch số 155/KH-KHCN ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 76-KH/TU , Kế hoạch số 77-KH/TU ngày17/11/2017của Tỉnh ủy Sơn La
33/BC-KHCN 01/03/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Báo cáo kết quả thực hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) quý I năm 2018
34/BC-KHCN 01/03/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Báo cáo kết quả tình hình, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018 của Sở KH&CN
35/BC-KHCN 01/03/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018
160/KH-KHCN 28/02/2018 Sở Khoa học và Công nghệ kế hoạch số 160/KH-KHCN ngày 28/02/2018 của Sở KH&CN Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
105/KH-KHCN 30/01/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch số 105/KH-KHCN ngày 30/01/2018 của sở KH&CN Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp năm 2018
161/SNV-TCBC&TCPCP 30/01/2018 Sở Nội Vụ tỉnh Sơn La Về đề nghị bổ sung tài liệu phục vụ chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh
343/UBND-NC 29/01/2018 UBND tỉnh Sơn La Công văn Về việc phối hợp trả lời phiếu điều tra xã hội học phục vụ cho việc đánh giá xác định chỉ số CCHC của tỉnh năm 2017
17/BC-KHCN 26/01/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Báo cáo đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2017
151/SNV-CCHC 26/01/2018 Sở Nội Vụ tỉnh Sơn La Mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã năm 2018
151/SNV-CCHC 26/01/2018 Sở Nội Vụ tỉnh Sơn La Mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã năm 2018
76/KH-KHCN 22/01/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Kế hoạch số 76/KH-KHCN về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
74/KH-KHCN 22/01/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch số 74/KH-KHCN ngày 22/01/2018 Thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2018 của Sở KH&CN
58/KH-KHCN 22/01/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch số 58/KH-KHCN ngày 19/01/2018 của Sở KH&CN về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018
38/KH-KHCN 19/01/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch số 38/KH-KHCN ngày 15/01/2018 của Sở KH&CN về cải cách hành chính của Sở KH&CN năm 2018
51/KHCN-VP 17/01/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Công văn số 51/KHCN-VP về việc cử công chức làm đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở KH&CN năm 2018
25/TB-VPUB 17/01/2018 Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Thông báo Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính, Trưởng ban chỉ đạo lĩnh vực Nội vụ tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và công tác Nội vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
48/KH-KHCN 16/01/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch số 48/KH-KHCN ngày 16/01/2018 của Sở KH&CN về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở KH&CN
35/KH-KHCN 15/01/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch số 35/KH-KHCN ngày 15/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018
07/BC-KHCN 12/01/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Báo cáo tự chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của Sở KH&CN năm 2017
60/QÐ-UBND 12/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
43/QÐ-UBND 10/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Quyết định Thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
S? 25/KH-KHCN 10/01/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2018
 
 
Ảnh hội nghị
Ảnh hội nghị
Thăm quan mô hình VietGap
Tập huấn VietGap
Cây tứ quý
Cây tứ quý
Ảnh lưu niệm ngày 18 tháng 5
Kỷ niệm ngày 18 - 5
1
2
1
2
Dịch vụ công Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và công nghệ
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 4.910.444

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT