Loading...
Banner website
Tra cứu
Tìm theo số hiệu
Tìm theo loại văn bản
Tìm theo cơ quan ban hành
Ngày tháng ban hành
Tìm theo nội dung
Tên văn bản Thời gian bắt đầu Cơ quan ban hành Xem chi tiết
1693/UBND-KT 28/05/2018 UBND tỉnh số 1693/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1733/UBND-KGVX 28/05/2018 UBND tỉnh
94/KH-UBND 15/05/2018 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
849/QÐ-UBND 20/04/2018 UBND tỉnh Sơn La Quyết định phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020
545/QÐ-UBND 14/03/2018 UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 545/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ngày 14/3/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 – 2019.
1033/QÐ-UBND 26/04/2017 UBND tỉnh Sơn La Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thực hiện năm 2017 thuộc dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020"
750/QÐ-UBND 05/04/2017 UBND tỉnh Sơn La Quyết định Phê duyệt kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2017
2273/QÐ-UBND 23/09/2016 UBND tỉnh Sơn La Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KH&CN
01/QÐ-UBND 04/01/2016 UBND tỉnh Sơn La Về việc Ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020
33/2015/QÐ-UBND 20/11/2015 UBND tỉnh Sơn La Về việc ban hành Quy định hoạt động thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
1021/QÐ-UBND 21/05/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc kiện toàn Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
1018/QÐ-UBND 21/05/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc kiện toàn Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ
1020/QÐ-UBND 21/05/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc kiện toàn Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
1019/QÐ-UBND 21/05/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc kiện toàn Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
14/2015/QÐ-UBND 21/05/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
05/2015/QÐ-UBND 18/03/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định này quy định “Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh"
07/2015/QÐ-UBND 18/03/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định này “Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước”.
06/2015/QÐ-UBND 18/03/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định này qui định “Đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước”
08/2015/QÐ-UBND 18/03/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định này quy định “Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ”
30/2014/QÐ-UBND 13/11/2014 UBND tỉnh Sơn La Quyết định ban hành Quy định Quy trình công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La
853/QÐ-UBND 02/05/2012 UBND tỉnh Sơn La Banh hành chương trình hành động triển khai Đề ấn thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015 trên địa bản tỉnh Sơn La
2129/QÐ-UBND 20/09/2011 UBND tỉnh Sơn La Phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa chủ lực trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020"
 
 
Ảnh hội nghị
Ảnh hội nghị
Thăm quan mô hình VietGap
Tập huấn VietGap
Cây tứ quý
Cây tứ quý
Ảnh lưu niệm ngày 18 tháng 5
Kỷ niệm ngày 18 - 5
1
2
1
2
Dịch vụ công Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và công nghệ
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 4.910.431

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT