Loading...
Banner website
Tra cứu
Tìm theo số hiệu
Tìm theo loại văn bản
Tìm theo cơ quan ban hành
Ngày tháng ban hành
Tìm theo nội dung
Tên văn bản Thời gian bắt đầu Cơ quan ban hành Xem chi tiết
2394/UBND-KGVX 17/07/2018 UBND tỉnh Sơn La Công văn số 2394/UBND-KGVX ngày 17/7/2018 V/v tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm Nhãn của tỉnh Sơn La trên các Trang/Cổng TTĐT thành phần
127/KH-UBND 05/07/2018 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 5/7/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
2221/UBND-NC 04/07/2018 UBND tỉnh Sơn La Công văn số 2221/UBND-NC v/v thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
2139/UNBD-NC 29/06/2018 UBND tỉnh Sơn La Công văn số 2139/UNBD-NC ngày 29 tháng 6 năm 2018 V/v tăng cường công tác tuyên truyền , đảm bảo an ninh trật tự
2139/UBND-NC 29/06/2018 UBND tỉnh Sơn La Công văn về việc tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự
1693/UBND-KT 28/05/2018 UBND tỉnh số 1693/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1733/UBND-KGVX 28/05/2018 UBND tỉnh Công văn số 1733/UBND-KGVX ngày 28 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện kế hoạch số 29/KH-TT HĐND ngày 22/5/2018 của TT HĐND tỉnh
94/KH-UBND 15/05/2018 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
1033/QÐ-UBND 26/04/2017 UBND tỉnh Sơn La Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thực hiện năm 2017 thuộc dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020"
2378/QD-UBND 10/10/2016 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc phê duyệt đề án "Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020"
2273/QÐ-UBND 23/09/2016 UBND tỉnh Sơn La Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KH&CN
01/QÐ-UBND 04/01/2016 UBND tỉnh Sơn La Về việc Ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020
33/2015/QÐ-UBND 20/11/2015 UBND tỉnh Sơn La Về việc ban hành Quy định hoạt động thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
1021/QÐ-UBND 21/05/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc kiện toàn Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
1018/QÐ-UBND 21/05/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc kiện toàn Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ
1020/QÐ-UBND 21/05/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc kiện toàn Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
1019/QÐ-UBND 21/05/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc kiện toàn Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
14/2015/QÐ-UBND 21/05/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
05/2015/QÐ-UBND 18/03/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định này quy định “Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh"
07/2015/QÐ-UBND 18/03/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định này “Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước”.
06/2015/QÐ-UBND 18/03/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định này qui định “Đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước”
08/2015/QÐ-UBND 18/03/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định này quy định “Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ”
30/2014/QÐ-UBND 13/11/2014 UBND tỉnh Sơn La Quyết định ban hành Quy định Quy trình công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La
s? 30/2014/QÐ-UBND 13/11/2014 UBND tỉnh Sơn La Ngày 13/01/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND Quy định Quy trình công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La.
853/QÐ-UBND 02/05/2012 UBND tỉnh Sơn La Banh hành chương trình hành động triển khai Đề ấn thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015 trên địa bản tỉnh Sơn La
2129/QÐ-UBND 20/09/2011 UBND tỉnh Sơn La Phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa chủ lực trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020"
 
 
Ảnh hội nghị
Ảnh hội nghị
Thăm quan mô hình VietGap
Tập huấn VietGap
Cây tứ quý
Cây tứ quý
Ảnh lưu niệm ngày 18 tháng 5
Kỷ niệm ngày 18 - 5
1
2
1
2
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và công nghệ
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 5.566.918

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT