Loading...
Banner website
Trang chủ
Pháp luật
Phổ biến pháp luật
 
Ban hành Thông tư 04/2018/TT-BKHCN
09/07/2018 - 125 lượt xem
Ngày 15/5/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư: số 04/2018/TT-BKHCN về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
Chi tiết
 
Ban hành Thông tư 03/2018/TT-BKHCN
09/07/2018 - 149 lượt xem
Ngày 15/5/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 03/2018/TT-BKHCN Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ
Chi tiết
 
Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020”
06/07/2018 - 2554 lượt xem
Thực hiện Quyết định số 487/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, ngày 11/3/2015,
Chi tiết
 
Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị
06/07/2018 - 214 lượt xem
Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị
Chi tiết
 
Thông báo về Quy chế kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp
05/07/2018 - 114 lượt xem
Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 2018/QĐ-SHTT về việc ban hành Quy chế kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp;
Chi tiết
 
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ
02/07/2018 - 139 lượt xem
Ngày 29/3/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 275/KH-KHCN về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ
Chi tiết
 
Quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Quy trình công nhận sáng kiến ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Sơn La
02/07/2018 - 122 lượt xem
Ngày 26/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Quy trình công nhận sáng kiến ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Sơn La.
Chi tiết
 
Quyết định ban hành Quy định Quy trình công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La
02/07/2018 - 187 lượt xem
Ngày 13/01/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND Quy định Quy trình công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Chi tiết
 
Tuyên truyền Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn
30/06/2018 - 132 lượt xem
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Sơn La về Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Chi tiết
 
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
14/06/2018 - 133 lượt xem
Với mục đích cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Đề án phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 theo Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
Chi tiết
 
 
 
 
 
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và công nghệ
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 6.089.954

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT