Loading...
Banner website
Trang chủ
Chiến lược phát triển
 
Chiến lược phát triển
Cập nhật: 09/07/2018
Lượt xem: 115

I. Quan điểm phát triển KH&CN

1. Đầu tư phát triển KH&CN trở thành động lực then chốt thúc đẩy CNH - HĐH tỉnh Sơn La 
2. Phát triển KH&CN phải phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh 
3. Chú trọng phát triển tiềm lực KH&CN và đổi mới cơ chế quản lý KH&CN
4. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh
5. Đẩy mạnh quan hệ liên kết với bên ngoài trên cơ sở phát huy năng lực nội sinh và nâng cao hiệu quả sử dụng tiềm lực KH&CN địa phương

II. Mục tiêu phát triển KH&CN

1. Mục tiêu tổng quát
2. Các mục tiêu cụ thể

III.Định hướng nhiệm vụ trọng tâm phát triển KH&CN 

1. Nhiệm vụ trọng tâm trong khoa học xã hội và nhân văn
2. Nhiệm vụ trọng tâm trong khoa học tự nhiên
3. Nhiệm vụ trọng tâm trong một số lĩnh vực công nghệ chủ yếu
4. Nhiệm vụ KH&CN trọng tâm trong các ngành, lĩnh vực
5. Các chương trình, đề án, dự án và chính sách ưu tiên thực hiện giai đoạn đến năm 2020

IV. Các giải pháp thực hiện chiến lược

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và tham gia tích cực của toàn xã hội vào phát triển KH&CN
2. Tăng cường đầu tư và nâng cao tiềm lực KH&CN của tỉnh
3. Đổi mới cơ chế quản lý KH&CN trên địa bàn tỉnh
4. đa dạng hóa nguồn kinh phí đầu tư và phát triển KH&CN
Về trang trước    Lên đầu trang
 
 
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và công nghệ
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 6.184.716

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT