Loading...
Banner website
Trang chủ
Các Phòng, Đơn vị trực thuộc Sở
 
Các Phòng, Đơn vị trực thuộc Sở
Cập nhật: 18/06/2018
Lượt xem: 11827
THÔNG TIN GIAO DỊCH CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SƠN LA
 
A. BAN GIÁM ĐỐC

1. GIÁM ĐỐC: Phạm Quang An 
SĐT:
Email: anpq.khcn@sonla.gov.vn
2. PHÓ GIÁM ĐỐC: Lường Thị Hân
SĐT: 02123.855.588
Email: hanlt.skhcn@sonla.gov.vn
3. PHÓ GIÁM ĐỐC: Nguyễn Minh Đức
SĐT:
Email: ducnm.skhcn@sonla.gov.vn
4. PHÓ GIÁM ĐỐC: Hà Mạnh Hùng
SĐT:
Email: hunghm.skhcn@sonla.gov.vn

B. CÁC PHÒNG THUỘC SỞ
1. VĂN PHÒNG SỞ
SĐT: 02123.852.224
Fax:  02123.852.791
Phụ Trách Văn phòng: Bà Lường Thị Hân
SĐT:  02123.855.588
Email: hanlt.skhcn@sonla.gov.vn
2. PHÒNG THANH TRA
Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Hữu Cường
SĐT: 02123.856.982
Email: cuongnh.skhcn@sonla.gov.vn
3. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính: Bà Trần Thị Vân Anh
SĐT: 02123.856.981
Email: anhttv.skhcn@sonla.gov.vn
4. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Trưởng phòng: Ông Khúc Ngọc Hoan 
SĐT: 02123.856.980 
Email: hoankn.skhcn@sonla.gov.vn
5. PHÒNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC CƠ SỞ
Trưởng phòng: Ông Đặng Chiến Thắng
SĐT: 02123.855.738
Email: thangdc.skhcn@sonla.gov.vn
6. PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến
SĐT: 02123.754.269
Email: xuyenntk.skhcn@sonla.gov.vn
C. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1. CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
PHÒNG TỔNG HỢP

SĐT: 02123.789.922
 Fax: 02123.759.929
Chi cục trưởng: Ông Ngô Anh Hoàng
SĐT: 02123.853.645
Chi cục phó: Ông Trương Mạnh Hiển
SĐT: 02123.755.548
2. TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
PHÒNG TỔNG HỢP

SĐT: 02123.755.549
Giám đốc: Ông Đỗ Mạnh Thắng
SĐT: 02123.789.884
Phó Giám đốc Trung tâm: Ông Cầm Hồng Thép
SĐT: 0223.789.928
3. TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÒNG TỔNG HỢP

SĐT: 02123.857.720
Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm: Bà Bùi Thị Lan
SĐT: 02123.584.752
Phó giám đốc Trung tâm: Ông Phan Mạnh Hà
SĐT: 02123.799.339
 4. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SƠN LA
PHÒNG TỔNG HỢP

SĐT: 02123.850.879
Giám đốc Trung tâm: Ông Quàng Huy Hoàng
SĐT: 02123.850.889
Email: Hoangsla@gmail.com
Phó Giám đốc Trung tâm: Bà Phạm Thị Hòa
SĐT: 02123.858.599
Email: Hoa26509@gmail.com
Phó Giám đốc Trung tâm: Ông Hoàng Đăng Ngọc
SĐT: 0966.732.787
Email: Hoangngoc.khcnsl@yahoo.com.vn
Về trang trước    Lên đầu trang
 
 
Dịch vụ công Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và công nghệ
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 4.910.389

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT