Loading...
Kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La
(22/09/2015 - 659 lượt xem)
Thực hiện Quyết định số 52/QĐ-TĐC ngày 28/07/2014 của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sơn La về việc kiểm tra áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0223.858728 Hotline: 0223.858728
video trang chủ
pxHk-UYbspw video2545
Hội nhập khoa học công nghệ: Điểm yếu là...
Hội nghị Sở khoa học công nghệ Sơn La
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La

Điện thoại: 0223.852.224 - Fax: 0223.852.791

Website: http://www.sokhoahoc.sonla.gov.vn -  

Email: lienhe@sonla.gov.vn

Bản quyền thuộc về sở khoa học và công nghệ tỉnh sơn la