Loading...
Banner website
Tổ chức truyền thông Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018
Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-BTNMT ngày 28/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức truyền thông Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
14/06/2018 - 10 lượt xem
Với mục đích cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Đề án phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 theo Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
Chi tiết
 
 
Dịch vụ công Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và công nghệ
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 4.910.408

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT