Loading...
Banner website
Hội thảo “Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS phục vụ quản lý xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La”
Cập nhật: 07/12/2015
Lượt xem: 2405
Để đánh giá những hiệu quả và xin ý kiến tư vấn về bản đồ cơ sở dữ liệu hiện trạng xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La. Ngày 03/12/2015, Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS phục vụ quản lý xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La”. Tham dự Hội thảo có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La, Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý Ekgis, nhóm thực hiện đề tài và giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Tây Bắc. TS. Đoàn Đức Lân – Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc và chủ trì Hội thảo.


 
Hội thảo Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS phục vụ quản lý xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La


 
Ông Phạm Anh Hữu – Chi cục trưởng chi cục phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La tham gia ý kiến tại Hội thảo
 
Đề tài “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lí GIS phục vụ quản lí xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La” do Trường Đại học Tây Bắc chủ trì, Th.S Phạm Anh Tuân làm chủ nhiệm đề tài được triển khai nghiên cứu từ tháng 01/2014. Đến nay, đề tài đã tạo lập phương tiện quản lí cơ sở dữ liệu xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả để cán bộ cấp xã có thể báo cáo số liệu hiện trạng xây dựng nông thôn mới trực tuyến, đồng thời mức độ đáp ứng các chỉ tiêu và tiêu chí được hiển thị trên các biểu đồ, bản đồ, hỗ trợ đắc lực cho Ban chỉ đạo nông thôn mới trong công tác điều hành, kiểm tra, giám sát và thứ tự ưu tiên về phân bổ nguồn vốn đầu tư cho từng địa bàn cụ thể.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận 03 nội dung chính: Xây dựng giải pháp định lượng một số tiêu chí và chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; Chất lượng biên tập bản đồ nền trên địa bàn tỉnh Sơn La; Giao diện và nội dung Web GIS quản lý, xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La. Qua đó, cho thấy việc ứng dụng hệ thống sẽ tạo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lí điều hành ở các cấp. Đồng thời, thông tin về mức độ đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới, những cách làm hay, mô hình kinh tế tiêu biểu và cá nhân hiến kế, hiến đất phục vụ xây dựng nông thôn mới được công khai trên internet, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.
Bế mạc Hội Thảo TS. Đoàn Đức Lân đề nghị nhóm thực hiện đề tài trong thời gian tới tiếp tục hoàn thiện giao diện Web GIS và các nội dung của đề tài, tổ chức tập huấn cho các cán bộ cấp xã, phường tiếp nhận được nội dung của hệ thống.
Bích Đào 
Về trang trước    Lên đầu trang
 
 
 
Dịch vụ công Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA

 Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và công nghệ  Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
 Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
  Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT
 Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn/

 

 

Tổng truy cập : 4.584.617