Loading...
Banner website
Tra cứu
Tìm theo số hiệu
Tìm theo loại văn bản
Tìm theo cơ quan ban hành
Ngày tháng ban hành
Tìm theo nội dung
Tên văn bản Thời gian bắt đầu Cơ quan ban hành Xem chi tiết
865/SKHCN-QLKH 11/10/2018 Sở KH&CN Công văn số 865/SKHCN-QLKH ngày 11/10/2018 của Sở KH&CN tỉnh SƠn La V/v phối hợp quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh
239/PCVB -VPUB 09/10/2018 UBND tỉnh Sơn La Phiếu chuyển 239/PCVB -VPUB ngày 9/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La
3604/UBND-KGVX 09/10/2018 UBND tỉnh Sơn La Công văn 3604/UBND-KGVX ngày 9/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La V/v triển khai thực hiện kế hoạch số 110-KH/TU ngày 20/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy
3601/UBND-KHVX 09/10/2018 UBND tỉnh Sơn La Công văn số 3601/UBND-KHVX ngày 9/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La v/v triển khai thực hiện Quyết định số 1285/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
44/QÐ-TTKHCN 05/10/2018 Trung Tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quyết định số 44/QĐ-TTKHCN ngày 5/10/2018 V/v Thành lập hội đồng kiểm kê tài sản, đất đai năm 2018
333/BC-STC 30/09/2018 Sở Tài Chính Báo cáo số 333/BC-STC ngày 30 tháng 9 năm 2018 của Sở Tài Chính Báo cáo V/v kết quả xuất khẩu sản phẩm năm 2018, kế hoạch xuất khẩu năm 2019
115/QÐ-KHCN 28/09/2018 Sở KH&CN Quyết định 115/QĐ-KHCN ngày 28 tháng 9 năm 2018 Quyết định V/v giao phụ trách Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
172/KH-UBND 28/09/2018 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 1167-TB/TU ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Tỉnh ủy Sơn La về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
566/BC-UBND 25/09/2018 UBND tỉnh Sơn La Báo cáo số 566/BC-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công quý III, nhiệm vụ trong tâm quý IV năm 2018
566/BC-UBND 25/09/2018 UBND tỉnh Sơn La Báo cáo số 566/BC-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công quý III; nhiệm vụ trong tâm quý IV năm 2018
831/KH-KHCN 25/09/2018 Sở KH&CN Kế hoạch Số: 831/KH-KHCN Kế hoạch Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
206/BC-KHCN 19/09/2018 Sở KH&CN Báo cáo số 206/BC-KHCN, Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp THTK, CLP quý IV năm 2018.
807 /KH-KHCN 17/09/2018 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11” năm 2018
203/BC-KHCN 17/09/2018 Sở KH&CN Báo cáo 203/BC-KHCN, báo cáo đánh giá giữa kì giai đoạn 2016-2018 và định hướng hoạt động giai đoạn 2018-2020 lĩnh vực khoa học công nghệ
200/BC-KHCN 14/09/2018 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo việc thực hiện kịch bản tăng trưởng quý III và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ quý IV năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ
199 /BC-KHCN 14/09/2018 UBND tỉnh Sơn La Báo cáo về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách thuộc lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ những tháng cuối năm năm 2018
196 /BC-KHCN 14/09/2018 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo về việc tiến độ thực hiện các nội dung theo quyết định số 1431
3171/UBND-KGVX 13/09/2018 UBND tỉnh Sơn La Về việc triển khai thực hiện đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020
773 /TB-KHCN 06/09/2018 Sở KH&CN Sơn La Thông báo công khai lịch tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
2165/QÐ-UBND 05/09/2018 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2018
13/2018/TT-BKHCN 05/09/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 5/9/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 06 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.
184 /BC-KHCN 31/08/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Báo cáo kết quả việc thực hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) quý III năm 2018
183/BC-KHCN 29/08/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018
109/2018/NÐ-CP 29/08/2018 Chính phủ Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ
107/QÐ-KHCN 29/08/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định số 107/QĐ-KHCN ngày 23/8/2018 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ
182/BC-KHCN 29/08/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Báo cáo số 182/BC-KHCN ngày 28/8/2018 về kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế theo kết luận số 02/KL-ĐKT ngày 12/6/2018 về kiểm tra cái cách hành chính năm 2018
2095/QÐ-UBND 27/08/2018 UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy chế phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020
744/TB-KHCN 24/08/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thông báo số 744/TB-KHCN ngày 22/8/2018 của Sở KH&CN về Công bố, niêm yết thủ tục hành chính thuộc pham vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
740 /KHCN-QLChN 21/08/2018 Sở KH&CN Sơn La Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện xây dựng thương hiệu tại Nghị quyết quyết số 76/2018/NQHĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh Sơn La
143/KH-UBND 16/08/2018 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch số 143/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ hop thứ 5, Quốc hội khóa XIV
726 /KHCN-VP 14/08/2018 Sở KH&CN Sơn La Công văn V/v thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018
2758/UBND-NC 10/08/2018 UBND tỉnh Sơn La Công văn về việc thực hiện Thông báo kết luận của BTV tỉnh ủy giải trình theo Quyết định 319-QĐ/TU
720 /TB-KHCN 10/08/2018 Sở KH&CN Sơn La Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tạicuộc họp giao ban công tác tháng 8 năm 2018
659/KH-KHCN 31/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch số 659/KH-KHCN ngày 27/7/2018 về triển khai thực hiện quy trình quản lý tài chính, tài sản, đất đai khi thực hiện kiện toàn sắp xếp cơ quan, đơn vị, thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW và Nghị quyết số 19 - NQ/TW
2554/UBND-KGVX 30/07/2018 UBND tỉnh Sơn La Công văn số 2554/UBND-KGVX ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính.
930/QÐ-TTg 28/07/2018 Chính Phủ Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020
86/QÐ-KHCN 26/07/2018 Sở KH&CN Sơn La Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kinh phí hoạt động của Trung tâm Thông tin và Thống Kê KH&CN
636 /TB-KHCN 20/07/2018 Sở KH&CN Sơn La Thông báo Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
624/KH-KHCN 18/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch Số: 624 /KH-KHCN KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
624/KH-KHCN 18/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch số 624/KH-KHCN ngày 18/7/2018 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
 
 
Ảnh hội nghị
Ảnh hội nghị
Thăm quan mô hình VietGap
Tập huấn VietGap
Cây tứ quý
Cây tứ quý
Ảnh lưu niệm ngày 18 tháng 5
Kỷ niệm ngày 18 - 5
1
2
1
2
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và công nghệ
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 5.833.541

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT