Loading...
Banner website
Tra cứu
Tìm theo số hiệu
Tìm theo loại văn bản
Tìm theo cơ quan ban hành
Ngày tháng ban hành
Tìm theo nội dung
Tên văn bản Thời gian bắt đầu Cơ quan ban hành Xem chi tiết
1493/UBND-NC 15/06/2018 UBND tỉnh Sơn La Tiếp tục thực hiện một số giải pháp để tiếp tục nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh
508/TB-KHCN 14/06/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban công tác tháng 6 năm 2018
313/BC-UBND 13/06/2018 UBND tỉnh Sơn La Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
479 /KH-KHCN 07/06/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của BBT Trung ương về giám sát của MTTQ VN, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
109/BC-KHCN 04/06/2018 Sở KH&CN Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2018
108/BC-KHCN 01/06/2018 Sở KH&CN Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý II năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2018
458/KH-KHCN 31/05/2018 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch số 458/KH-KHCN ngày 31 tháng 5 năm 2018 Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư TW về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
105/BC-KHCN 29/05/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Báo cáo kết quả thực hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) quý II năm 2018
59/QÐ-KHCN 29/05/2018 Sở KH&CN Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở KH&CN tỉnh Sơn La
1693/UBND-KT 28/05/2018 UBND tỉnh số 1693/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
793/QÐ-UBND 28/05/2018 UBND tỉnh Quyết định 733/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018
1733/UBND-KGVX 28/05/2018 UBND tỉnh
365/QÐ-BKHCN 24/05/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định 365/QĐ-BKHCN ngày 26/2/2018 về việc phê duyệt Danh mục Dự án Khoa học và công nghệ va các nhiệm vụ thuộc Dự án Khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiệ từ năm 2018 thuộc sản phẩm Quốc gia "Sản xuất vắc - xin phòng bệnh cho vật nuôi của Việt Nam"
54/QÐ-KHCN 23/05/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định số 54/QĐ-KHCN ngày 23/5/2018 về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Khoa học và Công nghệ
427/TB-KHCN 23/05/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thông báo số 427/TB-KHCN ngày 23/05/2018 Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt 1 năm 2018 của Sở KH&CN
55/QÐ-KHCN 23/05/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định số 55/QĐ-KHCN ngày 23/05/2018 về việc thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 của Sở KH&CN
1013/QÐ-UBND 21/05/2018 UBND tỉnh Quyết định 1013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 05 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành đề án phát triển và quảng bá thương hiệu các sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2021
94/KH-UBND 15/05/2018 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
43/TÐC-TCCL 15/05/2018 Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La Về việc thay đổi cán bộ tham gia đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2018
1051/QÐ-UBND 09/05/2018 UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 9 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
990/QÐ-UBND 04/05/2018 UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 4 tháng 5 năm 2018 về việc cho phép sử dụng địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu tập thể "Khoai sọ - Thuận Châu" cho sản phẩm khoai sọ của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
356/KHCN-VP 24/04/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Công văn số 356/KHCN-VP về việc tham gia thực hiện nâng cao chỉ số năng lực canh tranh (PCI) của tỉnh
849/QÐ-UBND 20/04/2018 UBND tỉnh Sơn La Quyết định phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020
848/QÐ-UBND 20/04/2018 UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2018 về việc cho phép sử dụng địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu chứng nhận "chè Phổng Lái - Thuận Châu" cho sản phẩm chè của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
19/2018/QÐ-TTg 19/04/2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
1015/UBND-NC 02/04/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Công văn Về việc giải trình, bổ sung tài liệu kiểm chứng kết quả đánh giá xác định chỉ số CCHC của tỉnh năm 2017 TRƯƠC S04.4.2018
256/KHCN-VP 28/03/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Công văn số 256/KHCN-VP về việc cung cấp thông tin cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở KH&CN Sơn La
428/SNV-CCHC 27/03/2018 Sở Nội Vụ tỉnh Sơn La Công văn đề nghị tham gia dự thảo Chỉ số CCHC cấp sở, huyện
420/SNV-CCHC 23/03/2018 Sở Nội Vụ tỉnh Sơn La Công văn tham gia ý kiến dự thảo QĐ thành lập Đoàn kiểm tra CCHC 2018
548/QÐ-UBND 14/03/2018 UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2017 về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016
545/QÐ-UBND 14/03/2018 UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 545/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ngày 14/3/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 – 2019.
544/QÐ-UBND 14/03/2018 UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2018 về việc cho phép sử dụng địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu chứng nhận "táo Sơn Tra - Sơn La" cho sản phẩm quả táo Sơn Tra, tỉnh Sơn La
542/QÐ-UBND 14/03/2018 UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2018 về việc cho phép sử dụng địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu chứng nhận "cá Tầm - Sơn La" cho sản phẩm cá Tầm của tỉnh Sơn La
543/QÐ-UBND 14/03/2018 UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2018 về việc cho phép sử dụng địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu chứng nhận "cá Sông Đà - Sơn La" cho sản phẩm cá lòng hồ sông Đà của tỉnh Sơn La
164-KH/ÐB 12/03/2018 Đảng bộ Sở KH&CN Kế hoạch số 164-KH/ĐB thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018
05/03/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch số 155/KH-KHCN ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 76-KH/TU , Kế hoạch số 77-KH/TU ngày17/11/2017của Tỉnh ủy Sơn La
33/BC-KHCN 01/03/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Báo cáo kết quả thực hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) quý I năm 2018
34/BC-KHCN 01/03/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Báo cáo kết quả tình hình, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018 của Sở KH&CN
35/BC-KHCN 01/03/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018
163/KHCN-QLChN 28/02/2018 Sở KH&CN Sơn La Công văn số 163/KHCN-QLChN v/v đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật
 
 
Ảnh hội nghị
Ảnh hội nghị
Thăm quan mô hình VietGap
Tập huấn VietGap
Cây tứ quý
Cây tứ quý
Ảnh lưu niệm ngày 18 tháng 5
Kỷ niệm ngày 18 - 5
1
2
1
2
Dịch vụ công Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và công nghệ
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 4.910.435

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT