Loading...
Banner website
Tra cứu
Tìm theo số hiệu
Tìm theo loại văn bản
Tìm theo cơ quan ban hành
Ngày tháng ban hành
Tìm theo nội dung
Tên văn bản Thời gian bắt đầu Cơ quan ban hành Xem chi tiết
281/KH-KHCN 20/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
38/QÐ-KHCN 19/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sơn La
39/QÐ-KHCN 19/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Quyết định về việc Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sơn La
74/BC-KHCN 15/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 3 và quý I Kế hoạch triển khai công tác tháng 4 và quý II năm 2019
76 /BC-KHCN 15/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
76 /BC-KHCN 15/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
76 /BC-KHCN 15/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
246/KH-KHCN 13/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Kiểm tra hoạt động quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện, thành phố năm 2019
226/KH-KHCN 08/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Thực hiện công tác bảo vệ, đấu tranh Nhân quyền năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
207/KHCN-PGV 05/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Phiếu giao việc về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2020
206/KH-KHCN 04/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Tuyên truyền về cải hành chính để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019
61/KH-TTTTUD 04/03/2019 Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019
62/KH-TTTTUD 04/03/2019 Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019
64/BC-KHCN 01/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019
60 /BC-KHCN 28/02/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo Kết quả rà soát, cập nhật TTHC trên cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
201/KH-KHCN 28/02/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019
202/KH-KHCN 28/02/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch triển khai đo lường sự thỏa mãn của tổ chức công dân
193/KH-KHCN 27/02/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
198/KHCN-TÐC 27/02/2019 Sở KH&CN Sơn La V/v thực hiện triển khai xây dựng mới, chuyển đổi HTQLCL theo mô hình khung HTQLCL tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
574/UBND-NC 27/02/2019 UBND tỉnh Sơn La Công văn v/v rà soát công khai TTHC trên cổng thông tin điện tử tỉnh, cổng thông tin hành chính công tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị
194/KH-KHCN 27/02/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019
253-KH/ÐBKHCN 27/02/2019 Đảng bộ Sở KH&CN Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
194/KH-KHCN 27/02/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019
193/KH-KHCN 27/02/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
30/QÐ-KHCN 25/02/2019 Sở KH&CN Sơn La
182/KHCN-PGV 22/02/2019 Sở KH&CN Sơn La Phiếu giao việc Về việc chuẩn bị nội dung làm việc với cấp huyện
434/QÐ-UBND 21/02/2019 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2019
157/KH-KHCN 12/02/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
153/KHCN-TTUDKHCN 01/02/2019 Sở KH&CN Sơn La Hướng dẫn xây dựng điểm thông tin khoa học và công nghệ
14/2019/NÐ-CP 01/02/2019 Chính Phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
13/2019/NÐ-CP 01/02/2019 Chính Phủ Nghị định về Doanh nghiệp khoa học và công nghệ
131 /KH-KHCN 01/02/2019 Sở KH&CN Kế hoạch số 131 /KH-KHCN ngày 28 tháng 01 năm 2019 về Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
41/KH-UBND 30/01/2019 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch tuyên truyền về CCHC để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La
10/2019/NÐ-CP 30/01/2019 Chính Phủ Nghị định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
149 /KH-KHCN 30/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
150 /KHCN-VP 30/01/2019 Sở KH&CN Sơn La V/v rà soát, lựa chọn các TTHC đưa vào danh mục của Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2019 của UBND tỉnh
41/KH-UBND 30/01/2019 Kê hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La
145 /KH-KHCN 29/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
135 /KH-KHCN 28/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch thực hiện công tác giám định tư pháp năm 2019
132 /KH-KHCN 28/01/2019 Sở KH&CN Kế hoạch số 132 /KH-KHCN ngày 28 tháng 01 năm 2019 về Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản QPPL năm 2019
 
 
1
2
1
2
1
2
1
2
Ảnh hội nghị
Ảnh hội nghị
Thăm quan mô hình VietGap
Tập huấn VietGap
Cây tứ quý
Cây tứ quý
Ảnh lưu niệm ngày 18 tháng 5
Kỷ niệm ngày 18 - 5
1
2
1
2
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và công nghệ
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 6.521.718

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT