Các Phòng, Đơn vị trực thuộc Sở

THÔNG TIN GIAO DỊCH CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SƠN LA 
 

A. BAN GIÁM ĐỐC
1. GIÁM ĐỐC: Ông Lưu Bình Khiêm
 SĐT: 02123.852.493
 Emai: khiemlb.skhcn@sonla.gov.vn

2. PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông Nguyễn Duy Hoàng
SĐT: 0212.3855.588
Email:hoangnd.skhcn@sonla.gov.vn

3. PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông Hà Mạnh Hùng
SĐT: 0212.3853212
Email: hunghm.skhcn@sonla.gov.vn

4. PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông Phan Ngọc Bắc
Điện thoại: 02123.857.417
Địa chỉ hòm thư điện tử: bacpn.skhcn@sonla.gov.vn

B. CÁC PHÒNG THUỘC SỞ

1. VĂN PHÒNG SỞ

Chánh Văn Phòng: Ông Đỗ Xuân Thành

SĐT: 0913073843
Email: thanhdx.skhcn

Phó Chánh Văn Phòng:  Bà Lê Diệu Thùy 

SĐT: 02123.854.751
Email:  thuyld.skhcn@sonla.gov.vn 

2. THANH TRA SỞ

Chánh Thanh Tra: Ông Trương Mạnh Hiển
SĐT: 0212.3856.982

Email: hientm.skhcn@sonla.gov.vn

3. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trưởng phòng: Ông Khúc Ngọc Hoan 
SĐT: 0212.3856.980 
Email: hoankn.skhcn@sonla.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến
SĐT: 0212.3754.269
Email: xuyenntk.skhcn@sonla.gov.vn

C. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Chi Cục Trưởng: Ông Lò Thanh Sơn
SĐT:
Email: sonlt.skhcn@sonla.gov.vn

 

 Phó Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Hữu Cường

SĐT: 0912689767

Email:cuongnh.sonla@gmail.com

Phó Chi cục Trưởng: Ông Phan Mạnh Hà
SĐT: 0212.3789.977

Email: hapm.skhcn@sonla.gov.vn

 

2. TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Giám đốc: Ông Đỗ Mạnh Thắng

SĐT: 0912577319
Email: dothangtdc@gmail.com

 

Phó Giám đốc: Ông Điêu Khắc Đa

SĐT: 0915097523

Email: dkz2001.qn@gmail.com

Phòng đào tạo tư vấn về tiêu chuẩn đo lường chất lượng:
Phụ trách:  Điêu Khắc Đa - Phó Giám đốc
SĐT: 0915097523
Email: dkz2001.qn@gmail.com

Phó Trưởng phòng kiểm định: Ông Nguyễn Thanh Tùng
SĐT: 
0915595378
Email:
 kiemdinh.sonla@gmail.com

Phòng Thử Nghiệm
Phụ trách: Đỗ Mạnh Thắng -  Giám đốc
SĐT: 0912577319
 

3. TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Giám đốc: Bà Trần Thị Vân Anh
SĐT:
Email: anhttv.skhcn@sonla.gov.vn 

Phó Giám đốc: Bà Đèo Thị Mai Hương
SĐT:
Email: huongdtm.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Anh Dũng
SĐT:
Email: dungna.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Trưởng phòng Tổng hợp: Bà Bùi Ánh Tuyết
SĐT: 0212.3857.720
Email: tuyetba.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Phó trưởng phòng Tổng hợp: Ông Đinh Quang Thanh
SĐT: 0212.3857.720
Email: thanhdq.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Phó trưởng phòng Thông tin KHCN: Ông Lê Ngọc Chính 

SĐT: 0212.3753.959
Email: chinhln.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Phó Trưởng phòng Ứng dụng KHCN: Ông Tòng Văn Thanh
SĐT: 0212.3759.900
Email: thanhtv.ttudkhcn@sonla.gov.vn

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 64
  • Hôm nay: 2,036
  • Trong tuần: 9,299
  • Tất cả: 1,302,865
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang