Các Phòng, Đơn vị trực thuộc Sở

THÔNG TIN GIAO DỊCH CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SƠN LA 
 

A. BAN GIÁM ĐỐC
1. GIÁM ĐỐC: Ông Lưu Bình Khiêm
 SĐT: 02123.852.493
 Emai: khiemlb.skhcn@sonla.gov.vn

2. PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông Nguyễn Duy Hoàng
SĐT: 0212.3855.588
Email:hoangnd.skhcn@sonla.gov.vn

3. PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông Hà Mạnh Hùng
SĐT: 0212.3853212
Email: hunghm.skhcn@sonla.gov.vn

4. PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông Phan Ngọc Bắc
Điện thoại: 02123.857.417
Địa chỉ hòm thư điện tử: bacpn.skhcn@sonla.gov.vn

B. CÁC PHÒNG THUỘC SỞ

1. VĂN PHÒNG SỞ
Phó Chánh Văn Phòng: Ông Phan Mạnh Hà

SĐT: 02123.854.751
Email: hapm.skhcn@sonla.gov.vn

2. THANH TRA SỞ

Chánh Thanh Tra: Ông Trương Mạnh Hiển
SĐT: 0212.3856.982

Email: hientm.skhcn@sonla.gov.vn

3. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trưởng phòng: Ông Khúc Ngọc Hoan 
SĐT: 0212.3856.980 
Email: hoankn.skhcn@sonla.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến
SĐT: 0212.3754.269
Email: xuyenntk.skhcn@sonla.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Ông Lò Thanh Sơn
SĐT: 0212.3855.738
Email: sonlt.skhcn@sonla.gov.vn


C. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Phó Chi cục Trưởng: Bà Lê Diệu Thùy
SĐT: 0212.3789.977

Email: thuyld.skhcn@sonla.gov.vn

 

 Phó Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Hữu Cường

SĐT:

Email:

 

2. TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Quyền Giám đốc: Ông Đỗ Mạnh Thắng

SĐT: 0912577319
Email: dothangtdc@gmail.com

 

Phó Giám đốc: Ông Điêu Khắc Đa

SĐT: 0915097523

Email: dkz2001.qn@gmail.com

Phòng đào tạo tư vấn về tiêu chuẩn đo lường chất lượng:
Phụ trách:  Điêu Khắc Đa - Phó Giám đốc
SĐT: 0915097523
Email: dkz2001.qn@gmail.com

Phó Trưởng phòng kiểm định: Ông Nguyễn Thanh Tùng
SĐT: 
0915595378
Email:
 kiemdinh.sonla@gmail.com

Phòng Thử Nghiệm
Phụ trách: Đỗ Mạnh Thắng - Quyền Giám đốc
SĐT: 0912577319
 

3. TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Giám đốc: Bà Trần Thị Vân Anh
SĐT:
Email: anhttv.skhcn@sonla.gov.vn 

Phó Giám đốc: Ông  Nguyễn Anh Dũng
SĐT: 0212.366.1984
Email: dungna.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Phó Giám đốc: Bà Đèo Thị Mai Hương
SĐT: 0212.3751.199
Email: huongdtm.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Trưởng phòng Tổng hợp: Bà Bùi Ánh Tuyết
SĐT: 0212.3857.720
Email: tuyetba.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Phó trưởng phòng Tổng hợp: Ông Đinh Quang Thanh
SĐT: 0212.3857.720
Email: thanhdq.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Phó trưởng phòng Thông tin KHCN: Ông Lê Ngọc Chính 

SĐT: 0212.3753.959
Email: chinhln.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Phó Trưởng phòng Ứng dụng KHCN: Ông Tòng Văn Thanh
SĐT: 0212.3759.900
Email: thanhtv.ttudkhcn@sonla.gov.vn

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 773
  • Trong tuần: 11,986
  • Tất cả: 1,105,555
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 08/GP-TTĐT ngày 01/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang