CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1 445/KHCN-TTTTƯD
Ngày bắt đầu: 12/04/2021
Ngày kết thúc: 12/05/2021
Lượt xem:0
2292/KHCN-TTTTƯD
Ngày bắt đầu: 09/03/2021
Ngày kết thúc: 09/04/2021
Lượt xem:0
31239/KHCN-QLCN&ChN
Ngày bắt đầu: 30/10/2020
Ngày kết thúc: 30/11/2020
Lượt xem:0
4178/TTTTUD-TTKHCN
Ngày bắt đầu: 06/10/2020
Ngày kết thúc: 08/10/2020
Lượt xem:0
52014 /SYT-NVYD
Ngày bắt đầu: 05/10/2020
Ngày kết thúc: 05/11/2020
Lượt xem:0
6641/KHCN-VP
Ngày bắt đầu: 05/06/2020
Ngày kết thúc: 10/06/2020
Lượt xem:0
7274/KHCN-QLCN&ChN
Ngày bắt đầu: 12/03/2020
Ngày kết thúc: 12/04/2020
Lượt xem:0
8Số: /TTr-KHCN
Ngày bắt đầu: 06/03/2020
Ngày kết thúc: 06/04/2020
Lượt xem:0
9Số: /TTr-KHCN
Ngày bắt đầu: 06/03/2020
Ngày kết thúc: 06/04/2020
Lượt xem:0
10387/KHCN-QLKH
Ngày bắt đầu: 24/04/2019
Ngày kết thúc: 01/05/2019
Lượt xem:0
11412/KHCN-VP
Ngày bắt đầu: 25/04/2019
Ngày kết thúc: 05/05/2019
Lượt xem:0
12113/CV-TTTTƯD
Ngày bắt đầu: 04/06/2019
Ngày kết thúc: 14/06/2019
Lượt xem:0
Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 125
  • Trong tuần: 3,860
  • Tất cả: 579,181
Đăng nhập
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 04/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn