TIẾP CẬN THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN

Bước 1

Tìm kiếm thông tin liên quan trên Danh mục thông tin công khai

Bước 2

Trong trường hợp thông tin bạn tìm kiếm không có trên Danh mục thông tin công khai, bạn điền thông tin và gửi yêu cầu cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu sau:

- Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân.

- Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

Bước 3

Bạn cũng có thể liên hệ đầu mối cung cấp thông tin để nhận hỗ trợ. Tải các mẫu phiếu liên quan đến tiếp cận thông tin:

- Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân.

- Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

- Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

- Mẫusố 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

- Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin

- Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin

- Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận

Bước 4

Các Phiếu liên quan đến yêu cầu cung cấp thông tin được gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La

- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Số điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791

 

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI

(theo Điều 19, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016)

STT

Nội dung

Đường dẫn

I

Danh mục thông tin công khai


1

Văn bản quy phạm pháp luật

Chi tiết

2

Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên

Chi tiết

3

Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước

Chi tiết

4

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật

Chi tiết

Chi tiết

Chi tiết

5

Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn vay

Chi tiết

6

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ

Chi tiết

Chi tiết

7

Thông báo dự toán hàng năm

Chi tiết

8

Danh ba điện thoại công chức cơ quan

Chi tiết

9

Các tin tức, sự kiện về các hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ

Chi tiết

Chi tiết

Chi tiết

10

Văn bản chỉ đạo điều hành

Chi tiết

11

Lịch làm việc Lãnh đạo

Chi tiết

II

Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

1

Văn phòng, Sở Khoa học và Công nghệ

- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Số điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791

III

Biểu mẫu

1

Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân

Tải về

2

Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp

Tải về

3

Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Tải về

4

Mẫusố 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

Tải về

5

Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin

Tải về

6

Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin

Tải về

7

Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận

Tải về

IV

Chi phí tiếp cận thông tin


1

Thông tư 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính

Chi tiết


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang