Lượt xem: 105

Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2021

Nhằm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật thiết thực, hiệu quả qua đó tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần tự giác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngày 01/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 1587/KH-SKHCN về Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2021, gồm các nội dung sau:

Tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tập trung quán triệt, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật tham mưu, thực hiện ban hành, có hiệu lực năm 2020, năm 2021 có liên quan đến nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan. Thông tin về cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính mới được sửa đổi, bổ sung. Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật.

Với chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác tham mưu xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch Covid-19; góp phần thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; với khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật tại trụ sở cơ quan, đơn vị; tổ chức phổ biến, tuyên truyền, lồng ghép thông qua các buổi họp Đảng bộ, chi bộ, giao ban cơ quan, đơn vị; chuyển các văn bản Quy phạm pháp luật, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên đến các phòng chuyên môn, đơn vị; đăng trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành của ngành để tự nghiên cứu, học tập. Thời gian hưởng ứng các hoạt động Ngày Pháp luật thực hiện thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 01/11/2021.

Yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng Kế hoạch thực hiện, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản Quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ chuyên môn và pháp luật có liên quan; triển khai thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch này.

Toàn văn Kế hoạch số 1587/KH-SKHCN

                                                                            Lê Luyến

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 780
  • Trong tuần: 9,970
  • Tất cả: 776,947
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 04/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang