Về Chính phủ điện tử
Số ký hiệu văn bản 36a/NQ-CP
Ngày ban hành 14/10/2015
Ngày hiệu lực 14/10/2015
Trích yếu nội dung Về Chính phủ điện tử
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản của Sở
Người ký duyệt Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm 66-Nghi-quyet-36-chinh-phu636867925365448897.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang