Quy định về trách nhiệm của ngưòi đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp vói dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Số ký hiệu văn bản 11-QĐ/TW
Ngày ban hành 18/02/2019
Ngày hiệu lực 18/02/2019
Trích yếu nội dung Quy định về trách nhiệm của ngưòi đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp vói dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Văn bản Trung ương
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Tài liệu đính kèm 33 Quy định về phòng chống tham nhũng.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang