Nghị quyết Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Số ký hiệu văn bản 126/NQ-CP
Ngày ban hành 29/11/2017
Ngày hiệu lực 29/11/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản Chính phủ
Người ký duyệt Thủ tường Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 37-126-nghi-quyet-126.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang