Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ỦY viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Số ký hiệu văn bản 08-QĐi/TW
Ngày ban hành 25/10/2018
Ngày hiệu lực 25/10/2018
Trích yếu nội dung Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ỦY viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Văn bản Trung ương
Người ký duyệt Tổng Bí Thư NGuyễn Phú Trọng
Tài liệu đính kèm 38 QĐ 08.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang