Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 05-NQ/TU
Ngày ban hành 21/01/2021
Ngày hiệu lực 21/01/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản của Tỉnh ủy
Người ký duyệt Bí thư Nguyễn Hữu Đông
Tài liệu đính kèm signed-mx-m453n_20210219_051323.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang