Nghị định Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Số ký hiệu văn bản Nghị định số 130/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/06/2021
Ngày hiệu lực 20/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị định Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Văn bản Chính phủ
Người ký duyệt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 11 130 NĐ-CP.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang