Nghị định Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Số ký hiệu văn bản 60/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/06/2021
Ngày hiệu lực 15/08/2021
Trích yếu nội dung Nghị định Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Văn bản Chính phủ
Người ký duyệt Phó Thủ Tướng Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm 23 60 2021 NQ-CP.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang