Về việc Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tai trụ sở Trung tâm Hành chính công
Số ký hiệu văn bản 1360/VPUB-TCHCQT
Ngày ban hành 23/08/2021
Ngày hiệu lực 23/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tai trụ sở Trung tâm Hành chính công
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19
Lĩnh vực Văn bản của UBND tỉnh
Người ký duyệt Chánh Văn phòng Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm 37 Công văn 1360.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang