Thông báo Kết luận của Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnhtại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh
Số ký hiệu văn bản 495/TB-VPUB
Ngày ban hành 19/08/2021
Ngày hiệu lực 19/08/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnhtại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19
Lĩnh vực Văn bản của UBND tỉnh
Người ký duyệt Phó Chánh Văn phòng Lê Hồng Anh
Tài liệu đính kèm 42 Thông báo 495.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang