Nghị Quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tụcđẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020
Số ký hiệu văn bản 27/NQ-CP
Ngày ban hành 05/04/2016
Ngày hiệu lực 05/04/2016
Trích yếu nội dung Nghị Quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tụcđẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản Chính phủ
Người ký duyệt Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm 01-nq-so-27.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang