Về việc thực hiện xét nghiệm SARSCoV-2
Số ký hiệu văn bản 5721/YT-NVYD
Ngày ban hành 11/03/2022
Ngày hiệu lực 11/03/2022
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện xét nghiệm SARSCoV-2
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19
Lĩnh vực Văn bản của Sở
Người ký duyệt Phó Giám đốc Trần Trọng Hải
Tài liệu đính kèm 35. CV 5721.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang