Về việc tuyên truyền Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ Nhất
Số ký hiệu văn bản 428/STTTT-TTBCXBBC
Ngày ban hành 14/04/2022
Ngày hiệu lực 14/04/2022
Trích yếu nội dung Về việc tuyên truyền Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ Nhất
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản của Sở
Người ký duyệt Giám đốc Nguyễn Đắc Tĩnh
Tài liệu đính kèm 16. CV 428.pdf
17.-gioi-thieu-cuoc-thi-nha-thong-thai-1-.doc
18.-thong-cao-bao-chi-gui-cac-bao-dai-dia-phuong-2-.doc
19.-thong-tin-gioi-thieu-hoi-sach-truc-tuyen.doc
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang