Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản Nghị quyết số 44/2022/QH15
Ngày ban hành 11/01/2022
Ngày hiệu lực 11/01/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Quốc hội
Người ký duyệt Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Tài liệu đính kèm 27.NQ xây dựng cao tốc Bắc Nam.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang