Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
Số ký hiệu văn bản 131/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/12/2021
Ngày hiệu lực 15/02/2022
Trích yếu nội dung Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Văn bản Chính phủ
Người ký duyệt Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Tài liệu đính kèm 11. Nghị định 131.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang