Thông báo cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 57/TB-SYT
Ngày ban hành 08/03/2023
Ngày hiệu lực 08/03/2023
Trích yếu nội dung Thông báo cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19
Lĩnh vực Văn bản của Sở
Người ký duyệt Trần Đắc Thắng
Tài liệu đính kèm tb-57.pdf
08.3.2023-phu-luc-kem-theo-thong-bao-cap-do-dich.xlsx
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang