Tổ chức Hội thảo Khoa học Chuyển đổi nhận thức và phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo nền móng chuyển đổi số tại tỉnh Sơn La (dự kiến 28/7/2023)
Số ký hiệu văn bản 15-KH/BCĐ
Ngày ban hành 18/06/2023
Ngày hiệu lực 18/06/2023
Trích yếu nội dung Tổ chức Hội thảo Khoa học Chuyển đổi nhận thức và phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo nền móng chuyển đổi số tại tỉnh Sơn La (dự kiến 28/7/2023)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản của Tỉnh ủy
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm kh-15.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang