NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 196/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/07/2023
Ngày hiệu lực 19/07/2023
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND tỉnh Sơn La
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm nq-196.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang