Về việc tuyên truyền sự kiện nổi bật hoạt động người cao tuổi.
Số ký hiệu văn bản 3503/UBND-KGVX
Ngày ban hành 07/09/2023
Ngày hiệu lực 07/09/2023
Trích yếu nội dung Về việc tuyên truyền sự kiện nổi bật hoạt động người cao tuổi.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản của UBND tỉnh
Người ký duyệt Lê Thị Hồng Anh
Tài liệu đính kèm cv3503.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang