Về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết, thời gian thực hiện và dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện từ năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 2233/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/10/2023
Ngày hiệu lực 30/10/2023
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết, thời gian thực hiện và dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện từ năm 2023.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản của UBND tỉnh
Người ký duyệt Nguyễn Thành Công
Tài liệu đính kèm qd-2233.pdf
signed-signed-to-trinh-phe-duyet-to-chuc-chu-tri-nam-2023.pdf
phu-luc-1.-pl.-ii-tom-tat-va-du-toan-kp-13-trinh-ubnd-chot-ngay-30.10.doc
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang