Kế hoạch tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
Số ký hiệu văn bản 178/KH/ĐUK
Ngày ban hành 16/01/2024
Ngày hiệu lực 16/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản của Tỉnh ủy
Người ký duyệt Vương Đình Chiến
Tài liệu đính kèm ke-hoach-178.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang