Tuyên truyền Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Sơn La lần thứ 9, năm 2024
Số ký hiệu văn bản 06/KH-BTCHT
Ngày ban hành 27/02/2024
Ngày hiệu lực 27/02/2024
Trích yếu nội dung Tuyên truyền Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Sơn La lần thứ 9, năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản của UBND tỉnh
Người ký duyệt Phạm Thị Hà
Tài liệu đính kèm kế hoạch 06.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang