BÁO CÁO Kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Sơn La năm 2023
Số ký hiệu văn bản 173/BC-UBND
Ngày ban hành 14/04/2024
Ngày hiệu lực 14/04/2024
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Sơn La năm 2023
Hình thức văn bản Cải cách hành chính
Lĩnh vực Văn bản của UBND tỉnh
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm signed-signed-173.pdf.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang