Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Phù Yên” cho sản phẩm Gạo của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 88/QĐ-SKHCN
Ngày ban hành 16/04/2024
Ngày hiệu lực 16/04/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Phù Yên” cho sản phẩm Gạo của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Văn bản của Sở
Người ký duyệt Lưu Bình Khiêm
Tài liệu đính kèm qđ 88.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang