Tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024
Số ký hiệu văn bản 711/KH-SKHCN
Ngày ban hành 16/04/2024
Ngày hiệu lực 16/04/2024
Trích yếu nội dung Tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản của tỉnh
Lĩnh vực Văn bản của UBND tỉnh
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm signed-signed-115.pdf.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang