Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1779/STTTT-CNTTVT 12/12/2023 Thông báo, tổ chức hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo hình thức thuê dịch vụ CNTT
Lượt xem: 160
Tải về 0
76/KH-STTTT 21/09/2023 Tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 21/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị “Về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững trong tình hình mới”.
Lượt xem: 235
Tải về 1
48/TB-STTTT 31/07/2023 Công bố bổ sung Danh sách Dịch vụ công trực tuyến được cung cấp bởi các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La
Lượt xem: 142
Tải về 1
914/STTTT-TTBCXBBC 14/07/2023 Về việc tuyên truyền hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”
Lượt xem: 152
Tải về 0
293/BC-STTTT 19/06/2023 Kết quả rà soát thực trạng hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sơn La
Lượt xem: 157
Tải về 0
22/TB-STTTT 17/05/2023 Thông báo Danh sách Dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4 được cung cấp bởi các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La
Lượt xem: 149
Tải về 0
147/BC-STTTT 18/04/2023 Kết quả rà soát hồ sơ chậm hạn trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La đồng bộ với Cổng DVCQG
Lượt xem: 165
Tải về 1
44/KH-STTTT 03/04/2023 Tuyên truyền về sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản an toàn của tỉnh Sơn La năm 2023
Lượt xem: 154
Tải về 0
222/STTTT-CNTTVT 07/03/2023 Hướng dẫn khai thác, sử dụng dịch vụ từ CSDL Quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sơn La
Lượt xem: 149
Tải về 0
147/STTTT-CNTTVT 15/02/2023 Hướng dẫn áp dụng Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông xác định chi phí thuê dịch vụ CNTT
Lượt xem: 151
Tải về 0
12
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang