Tổng số: 86
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/2022/QH15 16/06/2022 Luật Kinh doanh bảo hiểm
Lượt xem: 285
Tải về 9
07/2022/QH15 16/06/2022 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ:
Lượt xem: 260
Tải về 983
15/2003/QH11 15/06/2022 Luật Thi đua, khen thưởng
Lượt xem: 276
Tải về 1020
05/2022/QH15 15/06/2022 Luật điện ảnh
Lượt xem: 265
Tải về 5
04/2022/QH15 14/06/2022 Luật cảnh sát cơ động
Lượt xem: 287
Tải về 7
Nghị quyết số 44/2022/QH15 11/01/2022 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 287
Tải về 0
Nghị quyết số 45/2022/QH15 11/01/2022 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ
Lượt xem: 295
Tải về 0
Luật số 03/2022/QH15 11/01/2022 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự
Lượt xem: 316
Tải về 5
160/2021/QH14 08/04/2021 Thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Lượt xem: 324
Tải về 1
73/2021/QH14 30/03/2021 Luật phòng, chống ma túy năm 2021
Lượt xem: 363
Tải về 9
123456789
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang