Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1045/SNV-CCHC&VTLT 03/07/2023 Công văn về việc đăng ký số lượng cán bộ, công chức tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu, tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2023”
Lượt xem: 165
Tải về 0
1571/SNV-CCHC&VTLT 29/08/2022 Về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2022
Lượt xem: 254
Tải về 1
1571/SNV-CCHC&VTLT 29/08/2022 Về việc Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2022
Lượt xem: 226
Tải về 0
518/QĐ-SNV 08/06/2022 Quyết định Về việc điều động công chức đến đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 302
Tải về 1
2125/SNV-CCHC&VTLT 05/11/2021 Về việc tự đánh giá, chấm điểm trên Phần mềm quản lý chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021
Lượt xem: 331
Tải về 0
428/SNV-CCHC 27/03/2018 Công văn đề nghị tham gia dự thảo Chỉ số CCHC cấp sở, huyện
Lượt xem: 487
Tải về 0
420/SNV-CCHC 23/03/2018 Công văn tham gia ý kiến dự thảo QĐ thành lập Đoàn kiểm tra CCHC 2018
Lượt xem: 513
Tải về 0
161/SNV-TCBC&TCPCP 30/01/2018 Về đề nghị bổ sung tài liệu phục vụ chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh
Lượt xem: 481
Tải về 0
151/SNV-CCHC 26/01/2018 Mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã năm 2018
Lượt xem: 502
Tải về 0
151/SNV-CCHC 26/01/2018 Mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã năm 2018
Lượt xem: 503
Tải về 0
12
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang