Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
37/ BC-TTTTƯD 28/05/2021 Báo cáo Nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2021
Lượt xem: 317
Tải về 0
38/BC-TTTTƯD 28/05/2021 Báo cáo Nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 359
Tải về 0
50/KH-TTTTƯD 02/04/2021 Kế hoạch Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Lượt xem: 344
Tải về 0
49/KH-TTTTƯD 02/04/2021 Kế hoạch Thực hiện công tác giám định tư pháp năm 2021
Lượt xem: 306
Tải về 0
51/KH-TTTTƯD 02/04/2021 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
Lượt xem: 333
Tải về 2
61/KH-TTTTUD 04/03/2019 Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019
Lượt xem: 607
Tải về 7
62/KH-TTTTUD 04/03/2019 Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019
Lượt xem: 510
Tải về 0
28/QÐ-TTKHCN 24/01/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN
Lượt xem: 503
Tải về 1
03/QÐ-TTTTUD 08/01/2019 Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN
Lượt xem: 519
Tải về 1
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang