Tổng số: 345
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
61/BC-SKHCN 16/02/2024 Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 02 năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 14
Tải về 0
192/KH-SKHCN 29/01/2024 Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024
Lượt xem: 12
Tải về 0
385/UBND-NC 24/01/2024 Về việc triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2024.
Lượt xem: 51
Tải về 0
145/SKHCN-VP 23/01/2024 Kế hoạch 145 TH kế hoạch số 12KH-UBND tỉnh về TH NQ 02 của Chính phủ
Lượt xem: 49
Tải về 2
135/KH-SKHCN 22/01/2024 Đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2024
Lượt xem: 48
Tải về 0
105/KH-SKHCN 18/01/2024 Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 67
Tải về 0
01/BC-BCĐCCHC 18/01/2024 Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Lượt xem: 51
Tải về 0
02/QĐ-BCĐCCHC 18/01/2024 Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Sơn La.
Lượt xem: 61
Tải về 0
94/QĐ-UBND 17/01/2024 Về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Lượt xem: 20
Tải về 0
56/QĐ-UBND 12/01/2024 Về việc ban hành Kế hoạch Nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2024.
Lượt xem: 64
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang