Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
21-CT/TW 04/05/2023 Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 85
Tải về 0
18/CT-TU 24/03/2022 Chỉ thị về nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
Lượt xem: 256
Tải về 0
12-CT/TW 05/01/2022 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Lượt xem: 229
Tải về 2
24/CT-UBND 24/07/2021 Chỉ thị Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid19
Lượt xem: 294
Tải về 8
21/CT-UBND 04/06/2021 Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý, duy trì và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 303
Tải về 6
09/CT-UBND 06/02/2021 Chỉ thị Về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 356
Tải về 2
05/CT-TTg 28/01/2021 Chỉ thị Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 322
Tải về 2
01/CT-BKHCN 21/04/2020 Chỉ thị Nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19
Lượt xem: 357
Tải về 2
30-CT/TU 27/03/2020 Chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính
Lượt xem: 703
Tải về 12
9/CT-TTg 18/02/2020 Chỉ thị Về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
Lượt xem: 379
Tải về 0
123
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang