Tổng số: 353
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/KH-BTCHT 27/02/2024 Tuyên truyền Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Sơn La lần thứ 9, năm 2024
Lượt xem: 9
Tải về 0
04/KH-BTCHT 21/02/2024 Tổ chức Lễ Phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Sơn La lần thứ 9, năm 2024
Lượt xem: 25
Tải về 1
250/QĐ-UBND 06/02/2024 V/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng năm 2024.
Lượt xem: 65
Tải về 0
252/QĐ-UBND 06/02/2024 V/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng thực hiện năm 2024 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030.
Lượt xem: 45
Tải về 1
385/UBND-NC 24/01/2024 Về việc triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2024.
Lượt xem: 69
Tải về 0
294/UBND-KT 19/01/2024 Về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã trên địa bàn tỉnh.
Lượt xem: 67
Tải về 0
01/BC-BCĐCCHC 18/01/2024 Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Lượt xem: 60
Tải về 0
02/QĐ-BCĐCCHC 18/01/2024 Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Sơn La.
Lượt xem: 73
Tải về 0
94/QĐ-UBND 17/01/2024 Về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Lượt xem: 30
Tải về 0
10/KH-UBND 16/01/2024 Về việc giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024.
Lượt xem: 22
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang