Tổng số: 1650
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
287/KH-SKHCN 19/02/2024 Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2024
Lượt xem: 12
Tải về 0
285/KH-SKHCN 19/02/2024 Thực hiện công tác dân vận, dân chủ năm 2024 tại Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 15
Tải về 0
289/KH-SKHCN 19/02/2024 Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ với Doanh nghiệp và nhân dân năm 2024
Lượt xem: 13
Tải về 0
29/QĐ-SKHCN 19/02/2024 Thành lập Ban Chỉ đạo ISO của sở
Lượt xem: 10
Tải về 0
30/QĐ-SKHCN 19/02/2024 Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo ISO của Sở
Lượt xem: 11
Tải về 0
61/BC-SKHCN 16/02/2024 Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 02 năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 14
Tải về 0
64/BC-SKHCN 16/02/2024 Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2024
Lượt xem: 6
Tải về 0
211/KH-SKHCN 31/01/2024 Thực hiện tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới tịa Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 42
Tải về 0
192/KH-SKHCN 29/01/2024 Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024
Lượt xem: 12
Tải về 0
145/SKHCN-VP 23/01/2024 Kế hoạch 145 TH kế hoạch số 12KH-UBND tỉnh về TH NQ 02 của Chính phủ
Lượt xem: 49
Tải về 2
12345678910...
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang