Tổng số: 72
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
97/NQ-CP 08/07/2023 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Lượt xem: 103
Tải về 0
804/QĐ-TTG 06/07/2023 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2024
Lượt xem: 101
Tải về 0
41/2023/NĐ-CP 28/06/2023 Nghị định Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước
Lượt xem: 97
Tải về 0
05/2023/QĐ-TTg 24/02/2023 Quyết định Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Lượt xem: 170
Tải về 0
53/2022/NĐ-CP 15/08/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
Lượt xem: 119
Tải về 0
42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên mội trường mạng
Lượt xem: 267
Tải về 1
729/QĐ-TTg 16/06/2022 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
Lượt xem: 273
Tải về 0
569/QĐ-TTg 11/05/2022 Quyết định Ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
Lượt xem: 228
Tải về 0
11/NQ-CP 30/01/2022 Nghị quyết Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình
Lượt xem: 298
Tải về 0
13/2022/NĐ-CP 21/01/2022 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2018, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường
Lượt xem: 320
Tải về 0
12345678
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang