Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
510/BC-SKHCN 14/11/2022 Báo cáo Kết quả hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 năm 2022
Lượt xem: 582
Tải về 11
499/BC-SKHCN 09/11/2022 Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 216
Tải về 7
466/BC-SKHCN 28/10/2022 Báo cáo Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Lượt xem: 247
Tải về 22
467/BC-SKHCN 28/10/2022 Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 243
Tải về 2
458/BC-SKHCN 24/10/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân năm 2022
Lượt xem: 208
Tải về 2
450/BC-SKHCN 17/10/2022 Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 10/2022 và kế hoạch công tác tháng 11/2022
Lượt xem: 245
Tải về 2
114/BC-SKHCN 17/03/2021 Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 349
Tải về 3
112/BC-SKHCN 14/03/2021 Báo cáo Tổng kết triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc cây Đào trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021
Lượt xem: 315
Tải về 4
576/BC-SKHCN 18/12/2020 Báo cáo Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Lượt xem: 270
Tải về 4
531/BC-SKHCN 07/12/2020 Báo cáo công tác phòng chống dịch Covid 19 năm 2020
Lượt xem: 327
Tải về 2
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch