Tổng số: 2
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
16/CT-TTg 31/03/2020 Chỉ thị Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịc COVID-19
Lượt xem: 214
Tải về 0
15/CT-TTg 27/03/2020 Chỉ thị về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 227
Tải về 0
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch