Tổng số: 37
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2233/QĐ-UBND 30/10/2023 Về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết, thời gian thực hiện và dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện từ năm 2023.
Lượt xem: 241
Tải về 2
254/KH-UBND 27/10/2023 Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.
Lượt xem: 166
Tải về 0
144/QĐ-SKHCN 13/09/2023 Quyết định Về việc ban hành Nội quy Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 85
Tải về 0
3503/UBND-KGVX 07/09/2023 Về việc tuyên truyền sự kiện nổi bật hoạt động người cao tuổi.
Lượt xem: 162
Tải về 0
1796/UBND-KT 22/05/2023 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023.
Lượt xem: 169
Tải về 307
1821/KH-SKHCN 15/11/2022 Kế hoạch Tổ chức nghiệm thu tổng kết, nghiệm thu định kỳ đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
Lượt xem: 218
Tải về 9
1803/KH-SKHCN 11/11/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 228
Tải về 7
44/2022/NQ-HĐND 08/11/2022 Nghị quyết Quy định mức chi một phần từ ngân sách nhà nước cho từng nội dụng công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 214
Tải về 2
1681/KH-SKHCN 26/10/2022 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022
Lượt xem: 202
Tải về 3
1626/KH-SKHCN 18/10/2022 Kế hoạch Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Bộ Công an về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Lượt xem: 186
Tải về 2
1234
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch